root / organizacija / :dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/plan/perkancioji / b62f7bdc / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

_type organizacija/:dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/plan/perkancioji
_id b62f7bdc5c77cb691097f85dc66c4bb38bf71d34
_revision f0f26f4f-0448-431d-b283-1cfc07165119
registracijos_numeris 147178142
pavadinimas VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras