root / organizacija / :dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/atn1/perkancioji / a32d3e57 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

_type organizacija/:dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/atn1/perkancioji
_id a32d3e57df956fb0a4669216b8652598e995cb5e
_revision 8362b4a3-b366-4b6f-8650-eb509fb3fad1
pavadinimas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Sodininkystės ir daržininkystės institutas
registracijos_numeris 302474014