root / organizacija / :dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/atn1/vykdancioji / 801806c7 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

_type organizacija/:dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/atn1/vykdancioji
_id 801806c7665993da5e816aa8eeec3e47a5fdd881
_revision bf8c9769-1d0e-4c28-9fae-c3f1461bef8c
registracijos_numeris 303359627
pavadinimas UAB Verslo aptarnavimo centras