root / organizacija / :dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/atn1/perkancioji / 70af8148 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, JSONL, ASCII

_type organizacija/:dataset/gov/vpt/new/:resource/mssql/:origin/atn1/perkancioji
_id 70af8148df08ee88bc52460970bd103ba16e71bf
_revision 4e05e77f-1cc5-40d1-93c1-27113e6c7a22
pavadinimas Šimonių seniūnijos Puožo melioracijos statinių naudotojų asociacija
registracijos_numeris 302441249