S.T.I.R.NA

S.T.I.R.NA" - tai „Transparency International“ Lietuvos skyriaus iniciatyva, kuria siekiama paprastai ir patogiai pateikti informaciją apie žiniasklaidos priemonių savininkus. Duomenų bazėje teikiama informacija yra surinkta iš Kultūros ministerijos ir Lietuvos radijo ir televizijos komisijos turimų duomenų. Jie skelbiami institucijų interneto svetainėse - lentelėse, PDF formato dokumentuose - arba spausdintuose leidiniuose.

Daugiau informacijos apie projektą: http://stirna.info/pages/apie.

Naudojami duomenų šaltiniai

Duomenų šaltinis Tiekėjas Brandos lygis
Žiniasklaidos priemonių savininkai Kultūros ministerija
Duomenys apie radijo ir televizijos transliuotojus Lietuvos radijo ir televizijos komisija
Žiniasklaidos priemonių savininkai (S.T.I.R.NA) Transparency International Lietuvos skyrius