Valstybinė ekspertinė sistema

Sistema, kuri padeda žmonėms surasti aktualią informaciją pagal asmeninį žmogaus profilį.

Lietuvoje yra daugiau nei 300 000 teisės aktų (2015 metų duomenimis), tiek daug informacijos joks žmogus fiziškai negali apdoroti ir suprasti, negana to, įvairios valstybinės institucijos, savivaldybės ir net gi įmonės turi savo vidinius teisės aktus, įstatus ir taisykles. Viską apjungus gauname didžiulius kiekius informacijos, kurios joks žmogus negali įsisavinti ir suprasti.

Laimei didelė dalis tos informacijos yra aktuali tik tam tikroms specifinėms žmonių grupėms.

Šio projekto esmė yra ekspertinė sistema, kuri gebėtų atrinkti ir pateikti tik tą informaciją kuri aktuali konkrečiam žmogui, pagal jo sukurtą asmeninį profilį. Sistemos veiktų dviem režimais:

  1. Pagal pateiktus asmeninio profilio duomenis surastu tik tam profiliui aktualią informaciją.

  2. Pagal pateiktą užklausą sistema atliktų tam tikrus veiksmus, pavyzdžiui, jei žmogus nori deklaruoti mokesčius, sistema apklaustų žmogų, tam kad gautų visą reikiamą informaciją mokesčių deklaracijai ir tada automatiškai pateiktų deklaraciją VMI (nuorodą į idėjos šaltinį).

Kad visa tai būtų įmanoma, teisės aktai, įstatai, sutartys, įstatai ir kitos taisyklės turi būti pateikti naudojant tam tikrą standartizuotą formatą, kurį suprastų kompiuteris. Turint taip struktūruotus duomenis kompiuterio pagalba būtų galima efektyviai ir tiksliai surasti aktualią informaciją arba įvykdyti tam tikrus veiksmus, kaip kad mokesčių deklaravimas, naujos įmonės steigimas, gyvenamosios vietos keitimas ir pan.

Papildomai, kadangi taisyklės nuolat keičiasi, o mokesčius reikia deklaruoti kiekvienais metais, sistema galėtų komunikuoti su žmonėmis ir pranešti, kada laikas deklaruoti mokesčius arba kad tam tikras konkrečiam žmogui aktualus įstatymo straipsnis buvo pakeistas arba jį planuojama keisti.

Tokia sistema leistu piliečiams labiau įsitraukti į valstybės valdymą ir į teisėkuros procesą.

Naudojami duomenų šaltiniai

Duomenų šaltinis Tiekėjas Brandos lygis
Teisės aktų duomenys Lietuvos Respublikos Seimas
Vilniaus miesto savivaldybės teisės aktai Vilniaus miesto savivaldybė