Profesijų ir ligų koreliacija

Tam tikros profesijos galimai galimai gali sukelti taip vadinamas profesines ligas.

Turint duomenis apie žmonių susirgimus ir jų profesiją galima būtų pateikti infografiką apie profesijų ir ligų koreliaciją.

Naudojami duomenų šaltiniai

Duomenų šaltinis Tiekėjas Brandos lygis
Profesijų klasifikatorius Ūkio ministerija
Duomenys apie žmonių sveikatą ir susirgimus Sveikatos apsaugos ministerija