Available parking spaces

Sistema padedanti surasti stovėjimo aikštelę Vilniaus mieste, kurioje yra laisvos vietos.

Duomenys apie tai, kiek laisvos vietos yra stovėjimo aikštelėje gali būti surenkami iš šių šaltinių:

Naudojami duomenų šaltiniai

Duomenų šaltinis Tiekėjas Brandos lygis
Kontroliuojamų stovėjimo aikštelių jutiklių duomenys Susisiekimo ministerija
Mieste veikiančių filmavimo kamerų duomenys Susisiekimo ministerija