root / politika / savivaldybės / tarybos_narys / :source/gov/savivaldybės/vilnius/taryba / :changes