root / politika / rinkimai / :source/gov/vrk/rinkejopuslapis/webapi / b67f149c / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/rinkimai/:source/gov/vrk/rinkejopuslapis/webapi
id b67f149ceae7e875d6133dbf6b1bb18292ebe304
pavadinimas 1998 m. lapkričio 15 d. pakartotiniai rinkimai į Lietuvos Respublikos Seimą
rinkimu_id 17