root / politika / rinkimai / :source/gov/vrk/rinkejopuslapis/webapi / 898c3025 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/rinkimai/:source/gov/vrk/rinkejopuslapis/webapi
id 898c30253ece20b6d90fc5d1e3370819f926c64f
pavadinimas 1990 m. balandžio 7 d. pakartotiniai rinkimai į Aukščiausios Tarybos narius
rinkimu_id -10