root / politika / partija / :source/gov/lrs/ad / e3f17662 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/partija/:source/gov/lrs/ad
id e3f176624dc4056b63c79c85ae2c962f43a5259d
pavadinimas Rolando Pakso koalicija "Už tvarką ir teisingumą"
trumpinys