root / politika / partija / :source/gov/lrs/ad / e081654c / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/partija/:source/gov/lrs/ad
id e081654c42436a87f072ec07e08889a2e9b9b27b
pavadinimas Gyventojų susirinkimas
trumpinys