root / politika / partija / :source/gov/lrs/ad / 73379791 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/partija/:source/gov/lrs/ad
id 73379791a2f3891bc4758c819babf6fa5d670d85
pavadinimas "Jaunosios Lietuvos", naujųjų tautininkų ir politinių kalinių sąjunga
trumpinys