root / politika / partija / :source/gov/lrs/ad / 6613d8a1 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/partija/:source/gov/lrs/ad
id 6613d8a10949755d9b3e673226c2ca4b63a55931
pavadinimas Lietuvos Krikščionių demokratų partijos, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos ir Lietuvos demokratų partijos jungtinis sąrašas
trumpinys