root / politika / partija / :source/gov/lrs/ad / 647bdf0f / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/partija/:source/gov/lrs/ad
id 647bdf0fdc88f50a6054bddacba4eabfd0533e97
pavadinimas Lietuvių tautininkų sąjunga
trumpinys