root / politika / partija / :source/gov/lrs/ad / 1443bfb4 / :changes

Formats: HTML, CSV, JSON, ASCII

type politika/partija/:source/gov/lrs/ad
id 1443bfb4bae4123ea767c35f3cc83074d16893ef
pavadinimas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga
trumpinys