Vilniaus miesto biudžetas ir didžioji knyga

Atviri savivaldybės biudžeto duomenys

Daugiau informacijos: https://github.com/vilnius/biudzetas

Projektai naudojantys šį duomenų šaltinį

Projektas
Miesto probelmų sprendimai