Paskutinių kelių dienų PVM mokėtųjų įregistravimo bei išregistravimo sąrašai

Oficialiai:

PVM mokėtojų įregistravimo ir išregistravimo sąrašai (XML formatu, atnaujinami kiekvieną dieną 3.00 val.)

Plačiau:

Pateikiamas .zip failiukas, kuriame XML failiukuose kasdien rotuojami kelių paskutinių dienų PVM mokėtojų įregistravimai/išregistravimai. XML failiukuose figuruoja PVM kodas, įmonės ar juridinio asmens pavadinimas, įregistravimo/išregistravimo statusas bei data.