Duomenys apie žmonių sveikatą ir susirgimus

Nuasmeninti duomenys apie žmonių susirgimus, kartu pateikiant daugiau duomenų apie tai, kokioje profesijoje žmogus dirba, koks jo amžius ir pan.

Projektai naudojantys šį duomenų šaltinį

Projektas
Profesijų ir ligų koreliacija