Mieste veikiančių filmavimo kamerų duomenys

Vaizdiniai duomenys iš mieste veikiančių filmavimo kamerų. Turi būti pateikiamos kameros koordinatės ir filmuojamo ploto koordinatės.

Projektai naudojantys šį duomenų šaltinį

Projektas
Available parking spaces